מענטשן, קיין נומערן


עמותת משפחת פופיילה  „צנטרום” נוסדה בשנת

2018, ביוזמתו של דריוש פופיילה – ספורטאי אולימפי, אלוף אירופה

,בעל מדליות באליפויות עולם, נציג פולין באליפויות חתירה בקיאקים

הפרוייקט „לא מספרים – אנשים” הוקם בשותפות

עם יואנה קורצ’פ ואלז’בייטה מגנהיים. הוא נולד

מתוך הצורך לשמר את זכרה של הקהילה היהודית

.(Dunajcem Krościenko nad) בעיירה קרושצ’נקו נאד דונייצם

הפרוייקט התאפשר בעקבות מחקרה של ד”ר

קרולינה פאנץ. המחקר חשף רשומות של יהודי חבל

אשר הוכנו על ידי היודנראט ,(Podhale) פודהלה

בשנת 1942 . פרסומו של המחקר איפשר לאתר

,ולשמר את זהותם של 256 תושבי העיירה היהודים

ואנדרטה מיוחדת עוצבה לכבודם על ידי בני הזוג

גז’גוז’ ויואנה קורצ’פ. היה זה צעד ראשון במסע

.עטור פעילויות ומחקרים בנושא


מטרת הפרויקט

מטרת הפרויקט היא לבנות אנדרטה אשר תכיל את 
כל שמות בני הקהילה היהודית המקומית שנרצחו
.בשואה

מחקר

לצורך השלמת הפרויקט, אנו מקיימים פעילויות

מחקר, חיפוש ארכיוני וראיונות. חלק מפעילות

המחקר מתבצעת על ידי חיפוש בבתי עלמין, תוך

שמירה על כללי ההלכה בנושא, בפיקוח ובשיתוף

פעולה מלא עם ועדת הרבנים לענייני בתי עלמין

בפולין. כבוד המת הוא עבורנו ערך מרכזי, ועל כן

אנו מקבלים את הצעותיה של הוועדה בכל הקשור

.לפעילויות הנצחה


פעילות בקהילה

אחד מעמודי התווך של הפרויקט הוא עבודה עם

„שומרי זכרון” מקומיים. לרוב מדובר בתושבים

מקומיים אשר לאורך השנים עסקו בשימור זכר

הקהילה היהודית – הידע והניסיון שלהם מסייעים

.לנו בעבודתנו


חיפושים

אנו שואפים לאתר את מיקומם המדויק של אתרי

זכרון בעזרת חומרי ארכיון, עדויות, וחיפוש אחר

שרידים של קברי אחים שטרם נחשפו. כאשר עולה

בידינו לאתר את מיקומו של קבר אחים, אנו מסמנים

אותו, מאבטחים אותו ומנציחים אותו, כל זאת תוך

שמירה על חוקי ההלכה ותחת פיקוח ועדת הרבנים

לענייני בתי עלמין בפולין. עבודתנו נעשית בשיתוף

פעולה עם ארגונים אחרים האמונים על הנצחת

קהילות יהודיות בפולין, כגון קרן משפחת ניסנבאום

.(Zapomniane) „ועמותת „הנשכח


חינוך

בלב ליבו של הפרוייקט עומדת האמונה כי ראוי

לשמר את זכרם של יהודי הקהילה לא רק באמצעות

מספר או הגדרתם באופן כללי כ”יהודים”, אלא דרך

הנצחת סיפוריהם באמצעי התקשורת, במדיה

החברתיים ובמוסדות חינוך – זאת על מנת שזכרם

.ייחקק בתודעת תושבי המקום לעוד דורות רבים

 

לאחר חשיפתה של האנדרטה המרכזית לזכר יהודי

העיירה, אחד משלביו המשמעותיים ביותר של

„,הפרוייקט הוא הקמתם של „לוחות הנצחה

:המוקדשים להיבטים שונים של הזכרון

 

לוח החיים – לוח המספר את תולדותיה של הקהילה

.היהודית טרם הכיבוש הנאצי

 

,לוח ההשמדה – המסביר את תהליך בידודם

גירושם וחיסולם של יהודי המקום, כולל חשיפת

.שמותיהם של אנשי גסטאפו אשר פיקדו על המבצע

לוח הזוועה – לוחות המסמנים את מיקומם של קברי

אחים, ובמידת האפשר מפרטים את שמות

.הקורבנות הקבורים בהם ואת מה שאירע במקום

 

לוח ההסברה – לוח המספר את סיפורו של המקום

לדוגמא – בית עלמין) ומעניק מידע אודות)

הפרוייקט, תומכיו, פעילויות הנצחה נוספות, ופרטים

אודות שומרי הזכרון המקומיים אשר עבודתם

.איפשרה את הקמת הלוח

 

לוח התקווה – המוקדש לבתי ספר הנותנים חסותם

ללוח ודואגים לשימורו ולהעברת לפיד הזכרון

.לדורות הבאים

טקסים

שימורם של קברי האחים כאתרי זכרון הוא חשוב

מאין כמותו, והוא מהווה תשובה לניסיון הנאצי

למחות את זכרם של יהודי קרושצ’נקו. לפיכך, אנו

מקנים חשיבות מיוחדת לקיומם של טקסי זכרון

.בהשתתפותם של תושבים מקומיים

 

טקסים אלה מעניקים לתושבים הזדמנות לכבד את

זכרם את יהודי המקום, להקריא את שמותיהם

ולהתפלל עבורם יחד עם רבנים, צאצאי הקהילה

היהודית ואנשי דת מקומיים.עבורנו, מדובר ברגע

.מרגש וסמלי


העלאת המודעות

לכל אורכו של הפרוייקט, אנו משתדלים לשתף את

תושבי המקום ולהעלות את מודעותם באמצעות

פרסום מודעות, עלונים, ציורי קיר וכיוצא באלה. אנו

פתוחים לרעיונות חדשים וקשובים להצעותיהם של

.כל מי שמעוניינים לתרום לשימור הזכרון

 

פרויקט זה אפשרי רק הודות לעזרתם, תרומתם

ומעורבותם של אנשים אשר מטרת הפרוייקט

קרובה לליבם. תודתנו נתונה לכם על נדיבותכם ועל

.האמון שאתם נותנים בנו

מנהל העמותה

דריוש פופיילה

Dariusz Popiela