Światło pamięci‼️

[ENG below] Raport z budowy‼️ Nasze miejsce pamięci oświetlone będzie także nocą. Ściany na których zainstalowane będą nasze tablice z imionami i nazwiskami 12 000 ofiar Zagłady sądeckich Żydów będą podświetlone. Reżyser Wojciech Szumowski w swoim filmie zwraca uwagę na pamięć jako światło. Odpowiedni kąt światła sprawia, że dostrzegasz to co dotąd było niewidoczne. Wierzymy, że te wszystkie imiona i nazwiska ofiar 1/3 ogółu mieszkańców Nowego Sącza będą widoczne właśnie po to by „Nigdy Więcej” nie było tylko pustym frazesem.
Bardzo dziękujemy firmie NORLYS Sp. z o.o. za zapewnienie profesjonalnego oświetlenia. To druga sądecka firma wspierająca nasz projekt. Dziękujemy.

Construction site report‼️
Our memorial site will also be illuminated at night. The walls on which the tablets with the names of the 12,000 Holocaust victims of Nowy Sącz and the region are being installed will be illuminated.
In his film „Edge of Light”, Wojciech Szumowski speaks of memory as light. The right angle of light makes you see what has hitherto remained invisible. We believe that all the names of the victims, who used to make up 1/3 of the total population of Nowy Sącz, will be visible precisely so that „Never Again” should not be just a popular cliché.
Many thanks to NORLYS Ltd for providing professional lighting. This is a second Nowy Sącz-based company to support our project. Thank you

.

Fundacja Rodziny Popielów Centrum
ul. Bohaterów Orła Białego 89
33-300 Nowy Sącz
Regon: 380413377
Nip: 7343559561
KRS: 0000731520
WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA
 
Nr konta: 64 1930 1826 2640 0626 9966 0001
IBAN € PL 10 1930 1826 2640 0626 9966 0003
Account Number $ PL 80 1930 1826 2640 0626 9966 0004
Business Identifier Code: POLUPLPR