Ludzie, nie liczby People not numbers

  • Nowy Projekt w 2023 roku‼️
    W roku 2023 zrealizujemy specjalny projekt dzięki wyjątkowej współpracy z Fundacją Ledor Wador❤️ Uwaga‼️ Ruszamy z naszym projektem‼️ Ludzie nie liczby 6💪. W tym roku będziemy działać w 5 miejscowościach projektowych. Wrócimy do każdego z miejsc i powtórzymy projekty edukacyjne oraz zadbamy o miejsca pamięci by przetrwały długie lata. W ramach projektu:☑️ Odwiedzimy szkoły i wyślemy młodzież na wycieczkę pamięci do Bełżca. Planuejemy wspólny wyjazd dla ponad 500 osób z 5 miejscowości.☑️Zbudujemy dwa lapidaria. Po naszych projektach odnalazły się kolejne macewy!! W Czarnym Dunajcu konieczna jest rozbudowa a Krościenku budowa lapidarium na ponad 250 fragmentów macew.☑️Wyposażymy każdy z cmentarzy w

    Czytaj dalej from Nowy Projekt w 2023 roku‼️

Bo każdy miał imię….


Fundacja Rodziny Popielów „Centrum” powstała w 2018 roku z inicjatywy Dariusza Popieli, sportowca, olimpijczyka, medalisty mistrzostw Świata i Europy, wieloletniego reprezentanta Polski w kajakarstwie slalomowym.

Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu „Ludzie, nie liczby” – imiennego upamiętnienia ofiar Zagłady oraz propagowania wiedzy i przywracania pamięci o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Polski w ujęciu historycznym i współczesnym.

Jako członkowie i członkinie Fundacji chcemy inspirować i wspierać działania na rzecz rozwoju tolerancji i poszanowania godności ludzkiej. Bardzo ważne jest dla nas także wspieranie i promowanie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, kulturowy, społeczny, w tym działań na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa i rozwoju sportu kwalifikowanego.

Jednocześnie pozostajemy zaangażowani w działalność charytatywną, którą członkowie zarządu Fundacji realizują od lat a teraz postanowili połączyć siły w celu zwiększenia efektywności pomocy.