Ludzie, nie liczby People not numbers

  • Litery Pamięci! Zostań darczyńcą projektu!/ Memory Carved in Letters
    [Eng below] Pamięć Wyryta w Literach – Ludzie, nie liczby Nowy Sącz 2022. Pierwsze na taką skalę upamiętnienie w Polsce Pomóż nam ukończyć projekt LNL 5 w Nowym Sączu! W wyniku kwerend naukowych odkryliśmy imiona i nazwiska 12 000 ofiar Zagłady, Żydów z Nowego Sącza ale i zamkniętych w Sądeckim Getcie Żydów min z Starego Sącza, Łabowej, Piwnicznej Zdrój, Krynicy Zdrój, Grybowa, Limanowej, Łącka, Tarnowa, Krakowa Łodzi, Lipska (Niemcy), Sieradza i wielu innych miejsc. Realizując naszą misję dążymy do imiennego upamiętnienia ofiar dlatego tak ważne jest dla nas wypisanie każdego indywidualnie z imieniem i nazwiskiem gdyż to definiuje każdego z

    Czytaj dalej from Litery Pamięci! Zostań darczyńcą projektu!/ Memory Carved in Letters

Bo każdy miał imię….


Fundacja Rodziny Popielów „Centrum” powstała w 2018 roku z inicjatywy Dariusza Popieli, sportowca, olimpijczyka, medalisty mistrzostw Świata i Europy, wieloletniego reprezentanta Polski w kajakarstwie slalomowym.

Głównym celem Fundacji jest realizacja projektu „Ludzie, nie liczby” – imiennego upamiętnienia ofiar Zagłady oraz propagowania wiedzy i przywracania pamięci o mniejszościach narodowych, etnicznych i religijnych zamieszkujących tereny Polski w ujęciu historycznym i współczesnym.

Jako członkowie i członkinie Fundacji chcemy inspirować i wspierać działania na rzecz rozwoju tolerancji i poszanowania godności ludzkiej. Bardzo ważne jest dla nas także wspieranie i promowanie inicjatyw mających na celu rozwój intelektualny, kulturowy, społeczny, w tym działań na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej społeczeństwa i rozwoju sportu kwalifikowanego.

Jednocześnie pozostajemy zaangażowani w działalność charytatywną, którą członkowie zarządu Fundacji realizują od lat a teraz postanowili połączyć siły w celu zwiększenia efektywności pomocy.