CZARNY

DUNAJEC

Upamiętnienie Żydów z Grybowa ofiar zagłady 1942

Naszym celem jest stworzenie miejsca pamięci o Żydach pochodzących z tego terenu, zamordowanych w czasie Zagłady. Pragniemy przywrócić do godnego stanu miejscowy cmentarz żydowski. Planujemy także postawienie pomnika z imiennie upamiętnionymi mieszkańcami Czarnego Dunajca i okolicznych miejscowości. W otoczeniu pomnika znajdą się tablice edukacyjne przybliżające historię Żydów z tych terenów. Przeprowadzimy poszukiwania masowych grobów, o których wiadomo, że znajdują się na terenie cmentarza. Zabezpieczymy te miejsca i godnie upamiętnimy ofiary zbrodni pochowane w zbiorowych mogiłach. Pragniemy, by w działania włączyła się także społeczność lokalna i by aktywnie uczestniczyła w projekcie na każdym jego etapie. Bardzo istotną częścią projektu jest stworzenie pomocy dydaktycznych do nauczania o Holocauście w regionie. Na lekcjach historii i języka polskiego młodzież zapozna się z zarysem tragedii, jaka dotknęła dawnych mieszkańców. W ramach projektu w porozumieniu z dyrektorami szkół zorganizowany zostanie dodatkowo wyjazd dla młodzieży do obozu zagłady w Bełżcu, gdzie można zwiedzić Muzeum Obozu Zagłady oraz uczcić pamięć pomordowanych. Końcowy etap działań to uroczyste odsłonięcie pomnika oraz przekazanie patronatu nad miejscem pamięci zaangażowanej w projekt szkole.

Zachęcamy do współpracy i wsparcia naszego projektu. Zespół projektu „Ludzie, nie liczby Czarny Dunajec” tworzą Karolina Panz, Michał Szaflarski, Rut Kurkiewicz Grocholska, Anna Staszel, Przemysław Jaskierski, Joanna Kurczap i Dariusz Popiela. Projekt realizowany jest przez Fundację Centrum.

Zapraszamy też wszystkich, pragnących swoją pracą i obecnością wzbogacić projekt. Razem możemy sprawić, by cel został osiągnięty!

Upamiętnienie Żydów z Czarnego Dunajca.

  1. pl
  2. en
  3. de
  4. fr
  5. it
  6. iw

Fundacja Rodziny Popielów Centrum

 

ul. Bohaterów Orła Białego 89

33-300 Nowy Sącz

Regon: 380413377

Nip: 7343559561

KRS: 0000731520

Nr konta: 64 1930 1826 2640 0626 9966 0001

WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA

PL  10 1930 1826 2640 0626 9966 0003

PL  80 1930 1826 2640 0626 9966 0004

Business Identifier Code:  POLUPLPR

IBAN

Account Number