,,Na tej pustej łące musimy postawić wiele macew serca..". Takim stwierdzeniem 10 miesięcy temu rozpoczynaliśmy nasz projekt. Postawiliśmy nie tylko trwałe pomniki w miejscu, gdzie była dotąd łąka, ale dzisiaj wiele serc zabiło dla 494 ofiar odczytanych z imienia i nazwiska. Mimo zimna, deszczu nasza utalentowana Ida Kurkiewicz Grocholska grała, a my odczytywaliśmy każdą niezwykłą osobę. Czekaliśmy długo na ten dzień. Przed oczami historie ludzi, które towarzyszyły nam przez ten czas. Mocno wierzymy, że byli z nami Adela, Reśka, Regina, Irena, Mania, Gitel, Szlomuś, Leon, Chaim, Izaak, Natan. Rodziny Lehrer, Horowitz, Neugewirtz, Kraus, Jonas..... linijka po linijce dla „Nich", dla pamięci, dla Ludzi, nie liczb.

Dziękujemy wszystkim obecnym na odczytaniu i bądźmy razem za rok w zdrowiu na oficjalnej uroczystości.

"...Ziemio, nie zakrywaj ich krwi! Nie uciszaj ich krzyku! Przez ich zasługę … niech zawsze trwa przed Haszem pamięć o losie męczenników, niech ich dusze znajdą pokój w miejscu swego spoczynku i zmartwychwstaną na koniec dni do życia. Amen.”

Dziękuję zespołowi LNL Karolina Panz, Anna Staszel, Karolina Głowacz, Rut Kurkiewicz-Grocholska, Małgorzata Głowacz, Jagna Bukowska-Ziółko, Marta Mazik, Ania Hornowska, Joanna Kurczap, Michał Szaflarski, Wojtek Glowacz, Grzegorz Głowacz, Przemek Jaskierski, za tłumaczenia Magdalena Macinska, Leszek Slisz za pomoc w redakcji tablic edukacyjnych Ewa Bylica za wasze zaangażowanie i przyjaźń bez której nie powiódby się projekt. Za pomoc w organizacji wydarzenia podziękowania dla Tomasz Cebulski, Ida Kurkiewicz Grocholska, Rafał Głowacz, Ania Staszel, dzieciaki noszące kamyczki z imionami ofiar pod pomnik. Wszystkim, którzy mimo chłodu przybyli na odczytanie serdecznie dziękujemy.

P.S Inga Marczyńska Chavusia i Mikołaj dziękujemy

 

 

Reading the names and surnames of 494 victims

 

“We must leave many matzevot of the heart on this empty meadow”. It was with this statement that we started our project ten months ago. Not only did we set up permanent memorials in a place which was covered with a meadow until now. Today, many heats beat for the 494 victims whose full names were read out loud. Despite the rain our talented Ida Kurkiewicz Grocholska played the violin and we read the name of every exceptional person. We waited for this for a long time. Stories of people, who had accompanied us for all this time, passed before our eyes. We were convinced that Adela, Reśka, Regina, Irena, Mania, Gitel, Szlomuś, Leon, Chaim, Izaak, Natan. Lehrer, Horowitz, Neugewirtz, Kraus, Jonas Families were with us. Line by line, for “Them”, in the name of rememberance, for People not Numbers. Thank you to all those who were present. Let us be together in a year’s time for a ceremony in good health as we hear the echo of “El Male Rachamim". Thank you to the team of People Not Numbers Karolina Panz Anna Staszel, Karolina Głowacz, Rut Kurkiewicz-Grocholska, Małgorzata Głowacz, Jagna Bukowska-Ziółko, Marta Mazik, Ania Hornowska, Joanna Kurczap, Michał Szaflarski, Wojtek Glowacz, Grzegorz Głowacz, Przemek Jaskierski, for your commitment and friendship without which this project would not have been possible. A special thank you for helping me to organize the event to Tomasz Cebulski, Ida Kurkiewicz Grocholska, Rafał Głowacz, Ania Staszel, the children carrying the pebbles with the names of the victims. Finally, Thank you to all who were present at the reading. P.S Inga Marczyńska Chavusia and Mikołaj – thank you

Niezwykły weekend w Czarnym Dunajcu za nami!!. Pragniemy wyrazić wdzięczność i uznanie dla wszystkich, którzy byli w piątek na cmentarzu i pracowali.

Od 2016 roku Michał Szaflarski dbał, by cmentarz nie został pochłonięty przez przyrodę organizując porządki. Wszyscy obawialiśmy się, kiepskiej pogody. Tymczasem od 9 do 16 ani kropelki. Praca była okazją do zapoznania się bo z niektórymi znaliśmy się dotychczas z naszego profilu. 

Odczytanie imion i nazwisk 494 ofiar

11 października 2020
  1. pl
  2. en
  3. de
  4. fr
  5. it
  6. iw

Fundacja Rodziny Popielów Centrum

 

ul. Bohaterów Orła Białego 89

33-300 Nowy Sącz

Regon: 380413377

Nip: 7343559561

KRS: 0000731520

Nr konta: 64 1930 1826 2640 0626 9966 0001

WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA

PL  10 1930 1826 2640 0626 9966 0003

PL  80 1930 1826 2640 0626 9966 0004

Business Identifier Code:  POLUPLPR

IBAN

Account Number