Historia odnalezienia macewy

Pamiętają Państwo historię odnalezienia macewy Herscha Zvi Turnera na jednym z nowotarskich podwórek? Podobnie jak podczas projektu w Czarnym Dunajcu zdecydowaliśmy o ratowaniu nagrobków by przetrwały kolejne dziesięciolecia a wraz z nimi pamięć o żydowskich mieszkańcach. Tym razem nagrobki są odnawiane przez Pana Edwarda Halucha z którym współpracujemy od lat. Niespodziewaliśmy się jednak, że w Nowym Targu uda nam się odszukać kolejne macewy i fragmenty grobów. Tymczasem przybyło już ich kilkadziesiąt. Dlatego musimy działać i planujemy wykonać lapidarium na cmentarzu. Poszukujemy na ten cel środków i zapraszamy Państwa do współpracy. Pokazaliśmy nie raz, że razem możemy zmieniać rzeczywistość wierzę, że podobnie będzie tym razem. Koszt renowacji macewy w zależności od uszkodzeń, materiału, koniecznych prac to przedział 500-1000 złotych. Czy nie warto dla takich efektów jak na zdjęciu? 

Dziękuję Adam Musiał za tłumaczenie 

Projekt imiennego upamiętnienia ponad 2000 ofiar zagłady w Nowym Targu przez budowę pomników dofinansowany w wyniku konkursu grantowego przez: 
Forum for Dialogue  -15 tys zł
Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce – 8 tys zł
Całość projektu około 110 000 zł realizacja fundacja Centrum dzięki ludziom wielkiego serca!

Partnerzy: Fundacja Zapomniane , Sądecki sztetl , Komisja Rabiniczna do spraw Cmentarzy

The history of the discovery of the matzevah

Do you remember the story of the discovery of Hersch Zvi Turner’s matzevah in one of the backyards of Nowy Targ? Just like in our project on the Czarny Dunajec cemetery, we decided to save the tombstones to make them last for many more decades and thus help preserve the memory of the Jewish inhabitants. This time the tombstones are being renovated by Mr Edward Haluch, with whom we have been cooperating for years.

We did not expect, however, that we would be able to find more matzevot and fragments of graves in Nowy Targ, and yet we have been able to recover several dozen more so far. This is why we have to act and are thus planning to create a lapidarium in the cemetery. We are therefore trying to raise funds for this purpose and would greatly appreciate your assistance. We have shown more than once that we can change the reality when acting together, and I believe it will be the same this time. The restoration cost of one matzevah, depending on the damage, the material and the restoration work entailed, ranges from 500 to 1000 zloty. Isn’t it worth the effects shown in the photo?

Thank You Adam Musiał for translation 

The project of commemorating by name the 2,000 victims of the Holocaust in Nowy Targ through the construction of monuments, has been co-financed by:
Forum for Dialogue – PLN 15,000
Association of the Jewish Historical Institute in Poland – PLN 8,000
The entire project, amounting to about PLN 110,000, is being carried out by the Center Foundation, thanks to great-hearted people!

Partners: the Zapomniane Foundation, Sądecki Sztetl, the Rabbinical Commission for Cemeteries
The project is carried out by the Centrum Foundation

 

Fundacja Rodziny Popielów Centrum
ul. Bohaterów Orła Białego 89
33-300 Nowy Sącz
Regon: 380413377
Nip: 7343559561
KRS: 0000731520
WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA
 
Nr konta: 64 1930 1826 2640 0626 9966 0001
IBAN € PL 10 1930 1826 2640 0626 9966 0003
Account Number $ PL 80 1930 1826 2640 0626 9966 0004
Business Identifier Code: POLUPLPR