.אנו מאמינים שבעזרתכם נוכל לעשות זאת – אנא, תמכו בנו

  .אנשים, לא מספרים” – יחד נמשיך לשמר את זכרם של אלה שאינם”

  עזרו לנו להגשים את מטרת הפרויקט

  .תמיכתם ואמונכם מאפשריםאת המשך הפעילות שלנו

  :לתמיכה 

  Nr konta: 64 1930 1826 2640 0626 9966 0001
  IBAN € PL  10 1930 1826 2640 0626 9966 0003
  Account Number $ PL   80 1930 1826 2640 0626 9966 0004
  Business Identifier Code: POLUPLPR


  ul. Bohaterów Orła Białego 89
  33-300 Nowy Sącz