Kolejne znalezisko

Uwaga, Uwaga  Kolejna macewa została odnaleziona i wróciła na cmentarz. Bardzo dziękujemy mieszkańcowi Czarnego Dunajca za pomoc. Dzięki godnej uznania postawie tak wielu z Państwa przywracamy godność zmarłym oraz uzyskujemy kolejne ważne informacje wyryte w kamieniu o dawnych sąsiadach. Piękny świecznik zdobi macewę wskazując, iż ocalona od zapomnienia to kobieta. Macewa jest przełamana, ale stanowi całość. Szczegóły wkrótce.

Jednocześnie apelujemy do wszystich ludzi dobrej woli o udostępnianie naszej akcji z apelem o informację, gdzie jeszcze mogą znajdować się zapomniane macewy. To od nas zależy jaki rozdział zapiszemy w tej historii. Powrót macew na cmentarz to jednoznacznie pozytywny i pożądany wkład do tragicznej historii żydowskich Polaków, a na nas współczesnych ciąży obowiązek dbania o pamięć bestialsko zamordowanych mieszkańców naszych miejscowości. Zapewniamy anonimowość. Interesuje nas powrót macew/nagrobków na cmentarz. Dziękujemy

Dzisiejszą akcję koordynowała 
Jagna Bukowska-Ziółko i  Peter Wye dzięki.


Another find

Attention, attention!! Another matezevah was fund and returned to the cemetery. A big thank you to the inhabitants of Czarny Dunajec for their help. It was your openness which allowed us to restore the dignity of the deceased and we are regaining important information inscribed on the stones. A beautiful menorah shows that it is a tombstone of a woman. The matezevah is broken in half but it is whole. Details will follow soon.

We appeal to all people of good will to disseminate our call to find forgotten matezevahs. It is up to us what chapter of history we write. The return the tombstones can only be positive and is a desirable contribution to the tragic history of Jewish Poles. As contemporaries, we have the responsibility to preserve the memory of the brutally murdered inhabitants of our towns. We assure the anonymity of all the people have any information.

Thank you! Today’s action was coordinated by Jagna Bukowska-Ziółko and Peter Wye.

 

Fundacja Rodziny Popielów Centrum
ul. Bohaterów Orła Białego 89
33-300 Nowy Sącz
Regon: 380413377
Nip: 7343559561
KRS: 0000731520
WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA
 
Nr konta: 64 1930 1826 2640 0626 9966 0001
IBAN € PL 10 1930 1826 2640 0626 9966 0003
Account Number $ PL 80 1930 1826 2640 0626 9966 0004
Business Identifier Code: POLUPLPR