Szlomo Horowitz

Opisując historię zdjęcia żydowskiej rodziny Horowitzów w strojach góralskich otrzymaliśmy od pani Kristiny Horowitz Krakus również zdjęcie jej wujka, najmłodszego brata jej ojca Chaima. Ale nie jest to kolejne zdjęcie rodzinne, lecz fotografia młodego żołnierza w mundurze wojskowym.

Na zdjęciu “góralskim” Szlomo to ten najmniejszy z chłopaków. Wtedy musiał mieć jakieś 5-6 lat, a urodził się według pani Kristiny w 1915 lub 1916 r. W dniu wybuchu II wojny światowej miał zatem 24 lub 25 lat.

Niestety, nie wiemy, co robił w dzieciństwie i młodości, kim był z zawodu i gdzie pracował, czy miał narzeczoną lub żonę, ale kiedy ogłoszono mobilizację zgłosił się do armii i walczył w mundurze Wojska Polskiego za swoją Ojczyznę. Według wspomnień pani Kristiny jej wujek Szlomo zginął w pierwszych dniach kampanii wrześniowej.

Dziękujemy pani Kristinie Horowitz Krakus za informacje i zdjęcia.

Autor: Michał Szaflarski


Szlomo Horowitz

Do your remember the photo of the Horowitz family members wearing traditional costumes sent by Ms. Kristina Horowitz? We also received a photo of her uncle, the youngest brother of her father Chaim. This is not yet another family photo but a photo of a young soldier in an army uniform. In the photo of “mountaineers” Szlomo is the youngest of the boys. He must have been 5-6 years old and according to Kristina he was born in 1915 or 1916. At the eve of breakout of the II World War he was 24 or 25. Unfortunately, we do not know what he did in his childhood or youth, what his profession was, whether he had a fiancée or wife but when the mobilization was announced, he joined the army and fought in the uniform of the Polish Army for his homeland. According to the testimony of Kristina, her uncle Szlomo died during the first days of the September campaign.

Written by Michał Szaflarski
Translated by Magdalena Macińska

Fundacja Rodziny Popielów Centrum
ul. Bohaterów Orła Białego 89
33-300 Nowy Sącz
Regon: 380413377
Nip: 7343559561
KRS: 0000731520
WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA
 
Nr konta: 64 1930 1826 2640 0626 9966 0001
IBAN € PL 10 1930 1826 2640 0626 9966 0003
Account Number $ PL 80 1930 1826 2640 0626 9966 0004
Business Identifier Code: POLUPLPR