Rocznica Akcji Kwietniowej

[eng below] „Krwią wojny nie wygrasz” – te aktualne słowa napisała w liście z okazji 80. rocznicy Akcji Kwietniowej ocalała sądeczanka Sara Melzer. Wczoraj w okrągłą rocznicę największej zbrodni w dziejach Nowego Sącza na ul. Franciszkańskiej odbył się uroczysty Apel Pamięci, po którym zapaliliśmy 300 światełek. Każde z nich to jeden człowiek, bo przecież to nie liczby, to ludzie. Razem z Ludzie, Nie Liczby-People, Not Numbers zorganizowaliśmy wczoraj szereg wydarzeń. Dziękujemy za wspólne modlitwy (szczególnie ks. Andrzejowi Migaczowi SJ), pamięć, zapalone znicze. Dziękujemy wolontariuszom, władzom miasta, mediom i policji, każdemu kto przyczynił się do tych wydarzeń.
Edyta Danielska , Anna Jaskierska , Łukasz Połomski , Dariusz Popiela , Artur Franczak .
 
„You will not win with the blood of the war” – these current words were written in a letter on the 80th anniversary of the April Action by Sara Melzer, a survivor of Nowy Sącz. Yesterday, on the anniversary of the greatest crime in the history of Nowy Sącz, at ul. Franciszkańska, there was a solemn Appeal of Remembrance, after which we lit 300 lights. Each of them is one person, because they are not numbers, they are people. Together with „People, Not Numbers” we organized a number of events yesterday. Thank you for common prayers (especially to Rev. Andrzej Migacz SJ), memory, lit candles. We thank the volunteers, city authorities, media and police, everyone who contributed to these events.
 
 
 
Kolejne wydarzenie związane z 80. ROCZNICA AKCJI KWIETNIOWEJ. Wykład dr Edyty Gawron o negacji Holokaustu w sali ratuszowej w Nowym Sączu. Młodzież przywitał Pan Prezydent Ludomir Handzel oraz wprowadził swoimi refleksjami do wykładu Pani doktor. Edukacja to ważny element naszych działań na który zawsze z Sądecki sztetl kładziemy mocny nacisk. Dziękujemy Edyta Gawron za jak zawsze poruszający wykład. Cisza na sali wśród młodzieży to najlepsza rekomendacja!
To kolejny etap w drodze do realizacji naszego upamiętnienia poświęconego ofiarom Holokaustu. Walczymy o wyjątkową formę upamiętnienia, unikalną w skali kraju bowiem chcemy z imienia i nazwiska upamiętnić około 10 000 ofiar a więc całą społeczność żydowskich mieszkańców naszego miasta. Uroczystość planowana jest na 28 sierpnia 2022 r. o godzinie 16 w 80. Rocznicę likwidacji społeczności żydowskiej, likwidacji getta w Nowym Sączu przez niemieckiego nazistowskiego okupanta.
 
Fundacja Rodziny Popielów Centrum
ul. Bohaterów Orła Białego 89
33-300 Nowy Sącz
Regon: 380413377
Nip: 7343559561
KRS: 0000731520
WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA
 
Nr konta: 64 1930 1826 2640 0626 9966 0001
IBAN € PL 10 1930 1826 2640 0626 9966 0003
Account Number $ PL 80 1930 1826 2640 0626 9966 0004
Business Identifier Code: POLUPLPR