Nowy partner naszego projektu

Uwaga! Pragniemy poinformować o ważnym dla naszego projektu wydarzeniu.

W tym tygodniu podpisaliśmy umowę z Republiką Federalną Niemiec reprezentowaną przez Konsula Republiki Federalnej Niemiec w Krakowie Pana Michaela Großa. Dzięki Panu Konsulowi nasz projekt oficjalnie został dofinansowany. Niezwykle ważny to dla mnie moment osobiście. „…W mojej działalności społecznej zawsze staram się budować mosty między ludźmi. Czasami bywa to niezwykle trudne. Po słowach Pana Konsula Michaela Großa w Grybowie byłem niezwykle zbudowany i z nadzieją wypatrywałem dnia współpracy dla dobra nas wszystkich. Dziękuję Panu Konsulowi, Pani Danucie Bułateckiej-Gąszcz byli Państwo z nami w Grybowie a teraz są Państwo częścią projektu Ludzie, nie liczby i będziemy razem w Czarnym Dunajcu . Dofinansowanie w tym trudnym czasie epidemii daje nadzieję, iż uda nam się zgromadzić niezbędne środki i w pełni zrealizować projekt. Dziękuję…” (Dariusz Popiela)

Kilka słów z wypowiedzi Pana Konsula Michaela Grossa w 3 listopada 2019 roku w Grybowie: 

„… Jako Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec oddaje hołd ofiarom. Zapewniam, że my Niemcy jesteśmy świadomi swojej historycznej odpowiedzialności. Dzisiaj Niemcy i Polacy mieszkamy pod wspólnym dachem Unii Europejskiej wierząc w te same wartości. Co niezwykle ważne musimy wszyscy zapewnić bezpieczeństwo żydowskim mieszkańcom Europy. Godność każdego człowieka jest nienaruszalna….”


A new partner of our project.

I have the pleasure of informing you about an important event in the scope of our project.

This week we signed an agreement with the Federal Republic of Germany, represented by the Consul of the Federal Republic of Germany in Cracow, Mr. Micheal Groß. Thanks to the Consul, our project has officially received a grant. This was a moment of a special importance to me. “…As an activist I always try to build bridges between people. This can be very difficult at times. The words of the Consul Mr. Micheal Groß in Grybów have filled me with hope that a day would come we would be able to cooperate for the good of all of us. I would like to thank the Consul and Ms. Danuta Bułatecka-Gąszcz who were with us in Grybów and are now a part of the project People, not Numbers. We will come together in Czarny Dunajec. The grant in this difficult time of the epidemics allows us to hope we will be able to gather sufficient funds and carry out the project. Thank you…” (Dariusz Popiela)

An excerpt from the statement of the Consul, Mr. Micheal Gross on 3rd November 2019 in Grybów: 

“As the General Consul of the Federal Republic of Germany I pay tribute to the victims. Let me assure you that we Germans are conscious of our historical responsibility. Today Germans and Poles are living together under the common roof of the European Union and we believe in the same values. It is vital we assure the safety of all of the Jewish inhabitants of Europe. The dignity of each human being is inviolable…”

Fundacja Rodziny Popielów Centrum
ul. Bohaterów Orła Białego 89
33-300 Nowy Sącz
Regon: 380413377
Nip: 7343559561
KRS: 0000731520
WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA
 
Nr konta: 64 1930 1826 2640 0626 9966 0001
IBAN € PL 10 1930 1826 2640 0626 9966 0003
Account Number $ PL 80 1930 1826 2640 0626 9966 0004
Business Identifier Code: POLUPLPR