Zaskakujące odkrycie

To kolejny rozdział w historii żydowskich Polaków z Czarnego Dunajca, w której wydawało się, że już nic się nie zmieni a zapomnienie będzie trwać. Zachowana w bardzo dobrym stanie, piękna, masywna, 200-kilogramowa macewa wróciła na cmentarz żydowski. Nieważne, kiedy i w jakich okolicznościach stamtąd zniknęła nikt z współczesnych za to nie odpowiada. Dla nas najważniejsze, że wróciła na swoje miejsce a na to każdy z nas ma dzisiaj wpływ.

Dziękujemy Gminie z Panem Wójtem Marcin Ratułowski Wójt Gminy Czarny Dunajec na czele, Pani Małgorzacie Kulawiak, oraz Panu, który przez lata chronił macewę, a kiedy dowiedział się o naszym projekcie postanowił z nami współpracować. Dziękujemy za wrażliwość na los sąsiadów i dbałość o historię swojej miejscowości. To przecież ważne dla lokalnej historii całego regionu. Z zapomnienia wraca mieszkaniec miasteczka. To jak wiadomość z przeszłości wysłana do współczesnych tu żyłem razem z wami i mimo, że tak wielu już nie pamięta zasługuję na szacunek należny bliźniemu, zmarłym a miejsce mojego nagrobka jest ze mną na cmentarzu.

Projekt LNL jest właśnie po to by w trakcie naszych prac przywracać pamięć, wrażliwość. Obecnie to niezwykle trudne. Więc to tym bardziej wspaniała chwila. Cmentarz w Czarnym Dunajcu zmienia się i nie będzie już łąką dlatego apelujemy o wrażliwość i kontakt z nami lub z gminą w Czarnym Dunajcu w celu odebrania przez nas potencjalnych nagrobków lub ich fragmentów lub po prostu przywiezienie i pozostawienie na terenie cmentarza.


Surprising discovery

Yet another chapter of the history of Polish Jews from Czarny Dunajec has been revealed, even though it seemed that nothing would change and the oblivion will endure. A well preserved, beautiful and massive matezevah, weighing 200 kg has returned to the Jewish cemetery. It is not important when and under which circumstances it disappeared from there. None of the contemporaries is responsible.For us the most important things is that it came back to its rightful place and this was something which was in our hands.

Thank you to the Commune and the Major Marcin Ratułowski, Ms. Małgorzata Kulawiak and the gentleman who for years protected the matezevah and once he found out about the project he decided to work with us. Thank you for the sensitivity to the fate of the neighbors and the care for the history of your own town. This is important for the local history of the whole region.An inhabitant of the town returns from oblivion. It is as if a message was sent from the past to the contemporaries: ‘I have lived here with you and even though many have forgotten I deserve the respect due to another fellow human being and the dead. The place of my tomb is with me at the cemetery’.

The People not Numbers Project exists to restore memory and sensitivity. This remains a challenging task. That is why we are experiencing a very special moment. The cemetery in Czarny Dunajec is changing and will not be a meadow anymore. Therefore, we are appealing to be mindful and sensitive and contact us or the Community of Czarny Dunajec if there is a potential tombstone or a piece which we can pick up. You can also bring it and leave directly at the cemetery.

Fundacja Rodziny Popielów Centrum
ul. Bohaterów Orła Białego 89
33-300 Nowy Sącz
Regon: 380413377
Nip: 7343559561
KRS: 0000731520
WSPOMÓŻ NASZE DZIAŁANIA
 
Nr konta: 64 1930 1826 2640 0626 9966 0001
IBAN € PL 10 1930 1826 2640 0626 9966 0003
Account Number $ PL 80 1930 1826 2640 0626 9966 0004
Business Identifier Code: POLUPLPR